Łowiska

Zbiornik wodny Sekcji Wędkarskiej działającej przy KLA Sp. z o.o. w miejscowości Biała Panieńska przeznaczony jest do amatorskiego i rekreacyjnego połowu ryb na dwie wędki zgodnie z regulaminem wewnętrznym sekcji opartym na regulaminie PZW.


Ograniczenia ,zakazy, limity połowów, wymiary i okresy ochronne ustalane są przez Zarząd Sekcji Wędkarskiej stosowną uchwałą.

Limity dobowe (00:00-24:00) połowu ryb na rok 2014

Karp-Amur 2szt.
Węgorz-Szczupak 2szt.
Lin 4szt.

Łączna ilośc ryb w/w gatunków zabranych z łowiska nie może przekroczyc 4szt. w ciągu doby.

Wymiary i okresy ochronne oowiązujące w 2014r.

Sum- 70 cm., okres ochronny 1 listopad-30 czerwiec
Szczupak -50cm., okres ochronny 01/01-30/04
Lin          -30cm.
Karp        -30cm.
Węgorz    -50cm.
Wzdręga  -15cm.
Okoń       -20cm.
Amur       -50cm.


Limit dzienny połowu Amura i Karpia oraz wymiar ochronny Okonia został zatwierdzony uchwałą nr. 03/2014 z dnia 17/02/2014




 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do góry