Grupy krwi
Grupy krwi — zestawy antygenów, czyli cząsteczek powodujących gwałtowną odpowiedź układu odpornościowego, które występują na powierzchni czerwonych krwinek. W ramach tego samego gatunku może istnieć wiele różnych grup takich antygenów. Różnice mogą być niewielkie i sprowadzać się do obecności pojedynczych aminokwasów budujących białka lub monosacharydów tworzących wielocukry, które pokrywają krwinki. W innych przypadkach niektóre osobniki mogą cechować się występowaniem zupełnie innych cząsteczek antygenów nieobecnych w pozostałych grupach.

Grupa Krwi 0
Grupa Krwi A
Grupa Krwi B
Grupa Krwi AB
Dieta dla grupy krwi 0
Dieta dla grupy krwi A
Dieta dla grupy krwi B
Dieta dla grupy krwi AB
powrót do góry